Sharing is Caring

Deel de zon 

Lokale, hernieuwbare energie voor de wagen en de buurt 

De kranten staan er vol van, de straten van Brussel op zondag 2 december ook, met 75.000 aanwezigen. Het klimaat heeft hulp nodig en er moeten maatregelen komen om de opwarming van de aarde tegen te houden. Enkele zaken die we als burger kunnen ondernemen, naast blijven hameren dat het beleid iets doet, is overschakelen op duurzame energie in plaats van koolcentrales en daarnaast minder met de auto rijden.

Maar liefst 22,4% van al onze uitstoot in België wordt veroorzaakt door transport. Dit toont dat er nog veel verbetering mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de manier waarop we energie opwekken. 10% van de opgewekte energie is hernieuwbaar, het overgrote deel bestaat uit kernenergie (58%) en fossiel en andere energie (32%). 

 

Afbeelding1.png


Het goede nieuws is dat er alternatieven bestaan. Windmolens en zonnepanelen worden meer en meer ingezet om onze huizen van energie te voorzien en steeds meer autobouwers brengen elektrische wagens op de markt. 

Hier zijn enkele opmerkingen bij te maken. Elektrische wagens kennen minder uitstoot als de energie waarop ze rijden, duurzaam is. Het productieproces van zo’n wagen is vrij vervuilend, maar dat geldt ook voor een benzinewagen. Daar komt bij dat diesel en benzine altijd vervuilend zijn, elektriciteit is dat enkel als voor niet hernieuwbare energie gekozen wordt.

Zo wordt duidelijk dat, als een elektrische auto op hernieuwbare energie rijdt, deze meer dan de helft minder CO2 uitstoot tijdens de levensduur van de wagen. 

auto.png


Voor zonnepanelen geldt vaak dezelfde kritiek. Hoe duurzaam zijn ze als ze met stoffen uit mijnbouw (silicium) geproduceerd worden in China en naar Europa verscheept worden? Ook hier blijkt weer dat een zonnepaneel op gemiddeld 2 jaar tijd evenveel energie opwekt als tijdens het productieproces. Dat is dus snel gecompenseerd. Daarnaast is er ook de recyclagebijdrage. Zo kan tot 95% van oude panelen hergebruikt worden voor nieuwe. Dat maakt het productieproces steeds duurzamer. 

 

Energie en vervoer delen

Dan blijft het punt dat we niet én-én-én kunnen blijven consumeren. Als iedereen overschakelt op een elektrische wagen, blijven de files bestaan en moet enorm veel energie opgewekt worden om deze te laten rijden. Ook blijft de parkeerdruk dezelfde. Een deelwagen daarentegen, kan 4 à 8 wagens vervangen, die anders 90% van de tijd stil zouden staan. Dat scheelt ruimte in het straatbeeld.

Daarom stapten Partago en ZuidtrAnt, 2 coöperaties, één rond autodelen, één rond hernieuwbare energie, samen in een duurzaam project ‘DeeldeZon’. DeeldeZon staat voor een duurzame toekomst delen. Het project combineert zonnedaken, elektrische auto’s en fietsen om zo bij te dragen aan energieneutrale wijken.

De zonnedaken van ZuidtrAnt leveren energie aan de elektrische deelwagens van Partago. Dit in de zuidrand van Antwerpen, met locaties in Mortsel, Boechout, Lint, … Aan die zonnedaken worden deelwagens gekoppeld. De energie van de zonnedaken die anders naar het net stroomt, wordt opgeslagen in de batterij van de wagen. Deze kan ‘s avonds, wanneer de zon niet meer schijnt en de wagen niet gebruikt wordt, energie terug leveren aan het gebouw. Dit is mogelijk dankzij bidirectionele laadpalen, die zowel stroom aan de auto als aan het gebouw kunnen geven, in plaats van enkel aan de wagen, zoals nu vaak het geval is.

 

Niet enkel wagens, maar ook deelfietsen staan op het programma. Zo worden kleine mobiliteitshubs gecreëerd waar mensen kunnen overschakelen van het ene naar het andere type vervoer.

Dit project is een van de initiatieven die bestaat om mensen aan te sporen hun eigen wagen- en energiegebruik te herbekijken. De energie wordt duurzaam opgewekt, en de winsten vloeien terug naar de burgers. Hetzelfde geldt voor de deelwagens. Meer en meer mensen zien in dat een eigen wagen niet per se noodzakelijk is, en vaak ook duur. Dat verklaart het succes van het DeeldeZon project. De geesten zijn er klaar voor om in te zetten op duurzaam delen van zowel energie als vervoer.

Draai je mee de knop om? 


Meer informatie op www.zuidtrant.been www.partago.be.

Door Antje Schurmans

Antje Schurmans, projectmedeweker bij ZuidtrAnt voor het project DeeldeZon. Ze combineert haar werk bij deze burgercoöperatie met een master Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen om zo haar tijd en kennis te investeren in een duurzame samenleving.

 Nina Maat